vineri, 14 noiembrie 2008

Indemnizatia pentru cresterea copilului, de 85% din venit

Asa cum probabil ati aflat, s-a votat Legea nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Noua lege da posibilitatea mamei sa opteze sa primeasca fie 600 RON, fie 85% din salariu, dupa cum o avantajeaza mai mult.

a. Data de intrare in vigoare a legii: 1 ianuarie 2009

b. Acte: Pentru persoanele aflate deja in plata, indemnizatia poate fi recalculata pe baza urmatoarelor acte:

- adeverinta cu venitul net pe cele 12 luni anterioare nasterii - eliberata de angajator
- cerere de recalculare a indemnizatiei
- copie CI mama
- copie CN copil

c. Baza legislativa

Legea nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

 • Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni."


 • Art. II. - Pot beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, si persoanele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 • Normele metodologice


  citeste mai multe detalii despre concediul de ingrijire a copilului pana la 2 ani, indemnizatia de ingrijire a copilului

  Cititi si raspunsul pe care l-am primit de la AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI privitor la recalcularea indemnizatiei.

  sâmbătă, 20 septembrie 2008

  Concediul de maternitate si indemnizatia de maternitate

  a. 126 de zile de concediu de maternitate. Ca salariata ce am cotizat la asigurarile de sanatate, am avut dreptul conform OUG 158/2005, ca dupa luna a 7-a de sarcina sa intru in concediu de maternitate. Acesta este de 126 de zile calendaristice si se imparte in concediu de sarcina (inainte de nastere) si de lauzie (dupa nastere). Cele 126 de zile si le distribuie fiecare femeie dupa cum ii convine, singura restrictie fiind ca minim 42 de zile din cele 126 sa fie dupa nastere.


  b. 42 de zile obligatorii. Numai cele 42 de zile de dupa nastere din acest concediu sunt obligatorii. Pe restul poti sa nu le iei, daca acest lucru te avantajeaza mai mult.


  c. Indemnizatia de maternitate. Calculul indemnizatiei de maternitate se face astfel:

  • se determina baza de calcul, care este media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare – eu am inteles ca, din ultimele 12 luni, se iau in considerare ultimele 6 luni de plata a asigurarilor de sanatate
  • venitul este 85% din aceasta baza de calcul
  • pentru femeile care au 6 luni de cotizatie la asigurarile de sanatate in decursul ultimelor 12 luni, indemnizatia de maternitate va fi aproximativ 85% din salariul brut. Zic “aproximativ”, pentru ca exista o variatie de la luna la luna in functie de numarul de zile lucratoare ale lunii.


  d. Indemnizatia de maternitate NU se impoziteaza, conform Codului Fiscal, Art. 42. Este bine de stiut acest lucru: pe mine de exemplu fetele de la contabilitate au incercat sa ma convinga ca acest venit este impozabil. Pana nu le-am bagat legea sub nas nu s-au lasat.


  e. Concediul de maternitate este eliberat de medicul de familie, pentru luna in curs, pe baza unei scrisori medicale de la ginecolog. Asta inseamna ca in fiecare luna vei face cate un drum la medicul de familie sa iti iei concediul, apoi unul la serviciu sa duci concediul. Stiu, cu burta asta imensa e o misiune dificila. Ca sa-ti fie mai usor, poti stabili cu medicul de familie ca la sfarsitul lunii sa-ti iei si concediul pe luna in curs, si cel pe luna urmatoare. Astfel vei face doar un drum la doua luni.


  f. Baza legislativa

  • Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 din 17/11/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, CAPITOLUL IV - Concediul si indemnizatia de maternitate:

   • ART. 10.
    • (1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.
    • (2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c), veniturile ce se iau in considerare sunt:
     • a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2);
     • b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (3).
    • (4) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    • (5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.
    • (6) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

   • Art. 23.
    • (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate

   • Art. 24.
    • (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere
    • (2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
    • (3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.
    • (4) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
   • Art. 25.
    • (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.
    • (2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
  • COD FISCAL, ART. 42, Venituri neimpozabile
   • Art. 42 - In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:
    • a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

  citeste mai multe detalii despre Concediul de maternitate si indemnizatia de maternitate

  vineri, 19 septembrie 2008

  Salariu de 100% minim 6 saptamani

  a. Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010. Daca intreprinderea nu are un contract colectiv de munca, atunci se aplica Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010, care mai confera unele avantaje femeii gravide. In primul rand, articolul 66 prevede ca minim 6 saptamani din perioada concediului de maternitate, intreprinderea sa compenseze si restul de pana la 100% din salariul brut. Asta inseamna ca minim 6 saptamani vei primi “in mana” salariul brut 100%: cca 85% indemnizatia de maternitate + restul de cca15% compensati de intreprindere.


  b. Baza legislativa

  • Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010

   • Art. 66.
    • (1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.
    • (2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai putin de 6 saptamani.
    • (3) Diferentele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.

  joi, 18 septembrie 2008

  Un salariu mediu pe unitate la nastere

  a. Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010 (in cazurile in care se aplica), obliga deasemenea firma sa-ti plateasca la nastere un salariu mediu pe unitate.


  b. Acte. Actele de care ai nevoie sunt: o cerere prin care soliciti acest ajutor conform legii si certificatul de nastere al copilului.


  c. Baza legislativa

   Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010

   • Art. 51. - In afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
    • c) un salariu mediu pe unitate, platit de aceasta mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate


  Vezi si model de cerere de acordare a unui salariu mediu pe unitate la nastere.

  miercuri, 17 septembrie 2008

  Concediul de ingrijire a copilului pana la 2 ani

  a. Beneficiari: mama sau tatal copilului in varsta de pana la 2 ani.


  b. Indemnizatia: 600 RON/luna


  c. Dosar:
  • cerere (ANEXA 1 din Monitorul Oficial nr.1025/2006, O.U.G. NR.148/2005, modificata );
  • actul de identitate al solicitantului - (copie si original);
  • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original); hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
  • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
  • adeverinta tip eliberata de angajator, (anexa 4) din care sa rezulte ca persoana indreptatita :
   • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului,
   • prima si ultima zi de concediu de maternitate,
   • data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie ,
   • prima zi de concediu de cresterea copilului;
   • Dosar cu sina din carton (coperti intregi)

  • dupa caz, adeverinta eliberata de autoritatea competenta, prin care se certifica indeplinirea conditiilor prevazute de OUG148/2005, altele decit realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit, si assimilate de lege acesteia.

  d. Ridicarea banilor. Idem "Alocatia de stat pentru copii".

  marți, 16 septembrie 2008

  16 ore libere lunar, pentru controale medicale

  a. Doua zile lucratoare libere, lunar. Conform legii, femeile insarcinate au dreptul lunar la 16 ore libere (2 zile lucratoare) platite integral pentru analize si controale medicale.

  b. Baza legislativa. OUG 96/2003:

 • Art. 2, c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
 • Art. 15. - Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in conditiile prevazute la art. 2 lit. f), in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale.
 • luni, 15 septembrie 2008

  Alocatia nou-nascut

  a. Beneficiari. Se acorda pentru copilul in varsta de pana la 12 luni. Beneficiaza de alocatia nou nascut mamele pentru primii 4 copii nascuti vii


  b. Valoarea: 204 RON.


  c. Dosarul. Cererea se depune la Serviciul Alocatii si Indemnizatii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din orasul/sectorul in care locuiesti. Dosarul trebuie sa contina:

  • Cerere tip
  • Declaratie pe propria raspundere privind rangul copilului nou nascut
  • Actul de identitate al mamei – copie si original
  • Certificatul de nastere al copilului nou-nascut - copie si original
  • Copiile de pe certificatele de nastere ale copiilor nascuti anterior
  • Livretul de familie (eliberat si actualizat de SERVICIUL STARE CIVILA) – original
  • Adeverinta (negatie) – in cazul in care nasterea a fost inregistrata in alta localitate/sector decat in cea in care domiciliaza mama, din care sa rezulte ca nu a beneficiat de alocatia pentru copilul nou-nascut.


  d. Ridicarea banilor. Ti se va spune o data la care sa vii personal sa ridici banii. In cazul meu, care am nascut pe 30 martie 2007, alocatia a fost ridicata pe 29 si 30 mai, intre orele 11-15, cand au stat la coada peste 250 de mamici. Din cate am inteles este bine sa fii acolo, caci altfel banii se intorc in banca, iar pentru a-i recupera trebuie depusa o cerere undeva (nu stiu unde) pentru a se aproba intoarcerea lor la casierie, urmand a ti se comunica o data ulterioara pentru ridicarea lor. Pont: du-te cu jumatate de ora mai devreme, vei fi printre primele la rand.


  e. Baza legislativa: Legea 416/2001 republicata

  duminică, 14 septembrie 2008

  Trusoul pentru nou nascuti

  a. Beneficiari. Beneficiaza de contravaloarea in lei a trusoului nou nascuti in cuantum de 150 RON, copiii nascuti intre 01.01.2007 si 31.05.2007. Cererile se depun la Serviciul Alocatii si Indemnizatii pina in data de 15.06.2007. Copiii nascuti dupa 01.06.2007 vor beneficia de trusoul pentru copilul nou-nascut conf. L.482/2006

  b. Valoarea: 150 RON.

  c. Acte:
  • Cerere tip
  • Declaratie pe propria raspundere privind nesolicitarea anterioara a contravalorii in lei a trusoului pentru nou-nascuti
  • Act de identitate solicitant (original si copie)
  • Act de identitate celalalt parinte (copie)
  • Certificat nastere copil (original si copie)

  d. Ridicarea banilor, respectiv trusoului. Idem "Alocatia nou nascut"(d)

  e. Baza legislativa: OUG 3/2007

  sâmbătă, 13 septembrie 2008

  Concediul de paternitate

  a. Beneficiar: fericitul tatic.


  b. Durata: 5 zile lucratoare


  c. 10 zile in plus. Se acorda 10 zile lucratoare de concediu in plus in cazul absolvirii unui curs de puericultura. Cele 10 zile in plus de concediu se acorda pe baza unei adeverinte de la medicul de familie care atesta absolvirea acestui tip de curs.


  d. Salarizare. Acest concediu este platit integral.


  e. Baza legislativa. Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010

  • Art. 61.
   • (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie, sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
    • c) nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura

  vineri, 12 septembrie 2008

  Program redus de lucru

  a. Munca mai putina cu 25%, bani la fel. Pe perioada cat esti insarcinata, ai dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, fara ca salariul sa-ti fie afectat.


  b. Recomandare de la medic. Pentru a beneficia de reducerea programului de lucru, ai nevoie de o recomandare de la medicul de familie. Multi medici de familie nu cunosc aceasta lege, asa ca este posibil sa fie nevoie de munca de lamurire.


  c. Baza legislativa. OUG 96/2003

  • Art. 13 - În baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate îndeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

  Informatii actualizate despre program redus de lucru pentru gravide: www.drepturile-gravidelor.ro

  Alocatia de stat pentru copii

  a. Valoarea: 200 RON pentru copilul in varsta de pana la 2 ani.


  b. Acte.
  • Cerere tip
  • Actul de identitate al reprezentantului legal – copie si original;
  • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia de stat - copie si original;
  • DOSAR CU SINA

  Alte acte solicitate dupa caz:
  • Adeverinta de la primaria de domiciliu al celuilalt parinte, in cazul in care acesta nu are domiciliul in Municipiul Bucuresti
  • Certificat de casatorie
  • Hotarire de divort
  • Hotarire judecatoreasca de incredintare, incredintare in vederea adoptiei, de plasament, de plasament in regim de urgenta, de instituire a tutelei
  • Certificad de incadrare intr-o categorie de personae cu handicap.

  Dosarul se depune la Serviciul Alocatii si Indemnizatii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din orasul/sectorul in care locuiesti.


  c. Ridicarea banilor. Vei primi acasa un mandat postal pe baza caruia iti vei ridica alocatia de la oficiul postal de care apartii. Exista si posibilitatea de a primi banii pe card. Prima alocatie o vei primi mai tarziu: eu am nascut pe 30 martie si am primit banii pe la mijlocul lui iunie, pe lunile aprilie si mai.

  joi, 11 septembrie 2008

  Medicamente compensate

  a. Gravidele beneficiaza de o serie de medicamente compensate, de verificat listele. Pe perioada sarcinii eu am beneficiat de: utrogestan, gravibinon, tardyferon fol.


  b. Acte: reteta compensata se elibereaza de catre medicul de familie, in baza unei scrisori medicale de la medicul ginecolog.

  Model de cerere pentru reducerea timpului de lucru pentru gravide

  Domnule Director/ Doamna Directoare,

  Subsemnata ............., salariata a societatii ............., in functia de............., solicit reducerea timpului de lucru de la .... ore pe zi la .... ore pe zi, reducere la care am dreptul datorita faptului ca sunt gravida, conform OUG 96/2003 Art. 13.

 • Art. 13 - În baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate îndeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.


 • Anexez la prezenta cerere scrisoarea medicala eliberata de medicul de familie Dr. ............, eliberata in data de ...........

  Va multumesc!

  Data      Semnatura

  marți, 2 septembrie 2008

  Cerere de acordare a compensatiei de 15% din salariul brut

  Domnule Director/ Doamna Directoare,

  Subsemnata ......, salariata a societatii ........., aflata in concediu de maternitate de la data de .........., solicit compensarea de catre intreprindere a diferentei dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care am dreptul, pe o perioada de 6 saptamani, conform Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010, Art. 66.

  Art. 66:
 • (1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.

 • (2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai putin de 6 saptamani.

 • (3) Diferentele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.


 • Va multumesc!

  Data           Semnatura

  Vezi detalii despre compensatia de 15%.

  Cerere de acordare a unui salariu mediu pe unitate la nastere

  Domnule Director/ Doamna Directoare,

  Subsemnata ......, salariata a societatii ........., solicit aprobarea platii unui salariu mediu pe unitate, pentru nastere copil, conform Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010, Art. 51, lit c).

  Art. 51:
  In afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
 • c) un salariu mediu pe unitate, platit de aceasta mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate.

 • Anexez la prezenta cerere certificatul de nastere al copilului.

  Va multumesc!

  Data            Semnatura

  Vezi detalii despre acordarea unui salariu mediu pe unitate la nastere.

  luni, 1 septembrie 2008

  91% dintre vizitatori considera acest blog foarte util


  Timp de o luna, vizitatorii blogului mamici.blogspot.com au fost invitati sa raspunda la intrebarea: "Consideri util acest blog?". Au raspuns 64 de persoane, astfel:

 • Foarte util: 58 (91%)
 • Util: 6 (9%)

  Variantele "Asa si asa" si "Inutil" nu au primit nici un vot.

  Rezultatele sunt multumitoare, din punctul meu de vedere, pentru ca arata ca marea majoritate a celor care ajung pe blog gasesc aici informatiile de care au nevoie. Le multumesc tuturor celor care au votat!
 • Cereri de reordonantare/modificari la alocatie sau indemnizatie

  a. Explicatie. Daca din varii motive nu ai reusit sa ridici alocatia sau indemnizatia lunara pentru cresterea copilului intr-o luna, trebuie sa faci o cerere de reordonantare catre Directia Generala (sau Judeteana, pentru provincie) de Munca si Protectie Sociala.

  Daca doresti o modificare (de adresa, sau plata in cont bancar), trebuie de asemenea sa depui o cerere catre aceasta institutie.

  b. Acte.

 • copie certificate de nastere copil;

 • copie carte de identitate reprezentant legal (persoana care incaseaza banii);

 • daca se doreste plata prin cont bancar : extras de cont (cu cod IBAN) daca se doreste plata alocatiei de stat in contul bancar al reprezentantului legal al copilului, la una din urmatoarele banci cu care colaboram : B.C.R., B.R.D., Banca Transilvania, C.E.C., Procredit Banc, Romexterra. Titularul contului este reprezentantul legal care incaseaza prestatia solicitata.

 • c. Cum trimit?

  Pentru Bucuresti, cererile de reordonantare / modificari se pot face:

 • La sediul DGMPS din Str.Hambarului, nr.6, sector 2 in zilele de luni, miercuri si joi, intre orele orele 900-1500 ;

 • Prin posta, atasand copiile actelor doveditoare necesare;

 • Prin e-mail la adresa alocatii@ddfssbuc.org atasand scanat actele doveditoare necesare.

 • d. Iata ce scrie pe site-ul DGMPS referitor la reordonantare/modificari:  B. CERERI DE REORDONANTARE / MODIFICARI LA ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII, INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI SAU STIMULENT :

  Acte necesare :
  -- copie certificate de nastere copil;
  -- copie carte de identitate reprezentant legal (persoana care incaseaza banii);
  -- daca se doreste plata prin cont bancar : extras de cont (cu cod IBAN) daca se doreste plata alocatiei de stat in contul bancar al reprezentantului legal al copilului, la una din urmatoarele banci cu care colaboram : B.C.R., B.R.D., Banca Transilvania, C.E.C., Procredit Banc, Romexterra. Titularul contului este reprezentantul legal care incaseaza prestatia solicitata.

  Cererile de reordonantare / modificari se pot face :
  - La sediul nostru din Str.Hambarului, nr.6, sector 2 in zilele de luni, miercuri si joi, intre orele orele 900-1500 ;
  - Prin posta, atasand copiile actelor doveditoare necesare;
  - Prin e-mail la adresa alocatii@ddfssbuc.org atasand scanat actele doveditoare necesare.


  Vezi si articolele:
  - Transfer alocatie & indemnizatie pe card
  - Alocatie si indemnizatie la adresa noua

  vineri, 8 august 2008

  Rezumat. Drepturi la locul de munca

 • Angajatorul are urmatoarele obligatii:

  - sa nu expuna salariatele gravide, lauze sau care alapteaza la riscuri ce le pot afecta sanatatea;
  - sa le schimbe locul de munca celor care isi desfasoara activitatea numai in picioare sau asezat, astfel incat sa li se asigure pauze pentru repaus sau pentru miscare, la recomandarea medicului de medicina muncii;
  - sa acorde gravidelor dispensa pentru consultatii prenatale constand in ore libere platite;
  - sa acorde salariatelor care alapteaza pauze de alaptare de cate o ora, in timpul programului, sau sa reduca timpul de lucru cu doua ore zilnic, fara diminuarea salariului;
  - sa transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar, salariatele gravide, lauze sau care alapteaza, care presteaza o munca insalubra sau penibila;
  - sa transfere la un loc de munca de zi salariatele care muncesc noaptea, pe baza solicitarii lor scrise;
  - sa modifice conditiile/orarul de munca ori sa repartizeze la alt loc de munca salariatele gravide, lauze sau care alapteaza, cu o activitate ce prezinta riscuri pentru sanatate.

 • Angajatorul nu poate concedia salariata:
  - gravida, lauza sau care alapteaza, din motive legate de starea sa;
  - care e in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau se afla in concediu pentru ingrijirea copilului cu handicap, de pana la 18 ani.
  - aflata in concediu de risc maternal, de maternitate sau pentru cresterea copilului in varsta de 2 ani, sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.

  Interdictiile nu se aplica in cazul concedierilor rezultate din desfiintarea postului ca urmare a dificultatilor economice, a transformarii tehnologice sau reorganizarii angajatorului.

 • Angajatorul trebuie sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a femeii si sa nu anunte alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca.
 • marți, 22 iulie 2008

  Angajatorul nu-ti poate cere sa prestezi munca de noapte

  a. Fara ture de noapte. Beneficiaza de dreptul de a nu efectua munca de noapte femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza.

  b. Baza legislativa: Codul Muncii, Legea 53/2003, Art. 125:

 • (2) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.
 • Concedierea gravidelor este ilegala

  a. Nu te poate da afara. Din momentul depunerii instiintarii scrise catre angajator, acesta nu mai are voie sa concedieze angajata gravida. De asemenea, nu pot fi concediate persoanele aflate in concediul de maternitate, CIC, sau in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav.

  Chiar si in aceste situatii, iti poti peirde totusi locul de munca prin desfiintarea postului ca urmare a dificultatilor economice, a falimentului, a transformarii tehnologice sau reorganizarii angajatorului.

  b. Baza legislativa: Codul Muncii, Legea 53/2003, Art. 60:

 • (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
  c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
  d) pe durata concediului de maternitate;
  e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
  f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.
 • Test de graviditate la angajare?

  a. La angajare nu te intreaba nimeni daca esti gravida. Angajatorului ii este interzis sa ceara la angajare efectuarea testului de sarcina.

  b. Baza legislativa: Codul Muncii, Legea 53/2003, Art. 27:

 • (5) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.
 • Model de instiintare

  In atentia Conducerii Societatii..............

  Cerere nr. ......../....2008  Subsemnata ........, angajata in cadrul ........, in functia de ........, posesoare a C.I. seria ........ nr. ........, C.N.P. ........, conform OUG nr. 96/2003 Art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate.

  Prin prezenta cerere va rog sa luati în evidenta situatia mea, respectand normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, si toate normele legislative in vigoare.

  Totodata, conform OUG 96/2003, Art. 7, alin. (1), va rog sa transmiteti copii ale documentelor anexate care atesta starea mea fiziologica de graviditate catre medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca.

  In acest sens, anexez prezentei cereri scrisoarea medicala eliberata de medicul ginecolog ............ in data de ...........


  Va multumesc.


  Cu respect,
  .............

  Instiintare in scris a angajatorului a starii fiziologice de graviditate

  a. Daca vrei sa-ti obtii drepturile, anunta oficial angajatorul ca esti gravida. Conform definitiei oficiale, salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare.

  Asadar, toate beneficiile pe care le ai de obtinut ca si gravida din partea angajatorului decurg din aceasta instiintare oficiala, in scris.

  b. Acte:

 • adeverinta de la medicul de familie sau de la medicul ginecolog (observati ca in lege scrie "sau", nu "si", ceea ce inseamna ca daca ai o adeverinta de la unul dintre acesti medici este suficient)
 • instiintare in scris (vezi model de instiintare)

  c. Baza legislativa. OUG 96/2003:

 • Art. 2, c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare.
 • marți, 15 iulie 2008

  Alocatie si indemnizatie la adresa noua

  Daca titularul alocatiei si/sau indemnizatiei isi schimba domiciliul si doreste sa primeasca alocatia si/sau indemnizatia la noua adresa, iata ce este de facut:

  1. Pregatiti urmatoarele acte:
  - o copie xerox dupa noul buletin/CI
  - o copie xerox dupa certificatul de nastere al copilului

  2. Trimiteti cele doua copii postal, cu confirmare de primire, la Directia de Munca si Protectie Sociala, Serviciul Alocatii si Indemnizatii. Pentru Bucuresti, adresa este: str. Hambarului nr. 6, sector 2, Bucuresti.

  Citeste si: Cereri de reordonantare/modificari la alocatie sau indemnizatie.

  vineri, 6 iunie 2008

  Poti ajuta!

  Daca ai gasit util acest blog, poti ajuta cat mai multe gravidute si mamici sa afle care le sunt drepturile, facand cunoscuta adresa mamici.blogspot.com tuturor cunoscutilor tai. Poate printre ei se afla cineva care asteapta un bebelus, sau cineva care cunoaste pe cineva care va avea un bebelus, sau cineva care cunoaste pe cineva care cunoaste pe cineva... intelegi tu.

  Cine nu-si cunoaste drepturile le pierde si este pacat. As vrea ca toate mamicile din Romania sa beneficieze de drepturile lor la maxim si tocmai aceasta este ideea pentru care am creat acest blog.

  Poti ajuta si tu gravidutele si mamicile, informandu-i pe cunoscutii tai despre existenta acestui blog.

  Ah, si mai poti ajuta intr-un mod: daca stii lucruri pe care eu nu le stiu si care nu sunt postate pe acest blog, trimite-mi si mie un mesaj ceva...

  Citeste termenii si conditiile de utilizare a blogului aici.

  duminică, 27 ianuarie 2008

  Transfer alocatie & indemnizatie pe card

  Daca, atunci cand ai facut cererea, ai optat pentru a primi banii postal, iar ulterior te-ai razgandit si ii vrei pe card, iata ce trebuie sa faci:

  1. Iti deschizi cont curent personal la una din bancile agreate de ei (fiecare filiala are alte banci agreate)

  2. Pregatesti urmatoarele acte:
  • extras de cont de la banca semnat si stampilat (in care sa se vada IBAN-ul) - obtinut in ziua in care faci cererea
  • copie dupa buletinul titularului
  • o cerere in care sa specifici ce doresti sa ti se puna pe card (alocatie, indemnizatie, stimulent)
  3. Depui actele la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sau le trimiti prin posta sau fax.

  Citeste si: Cereri de reordonantare/modificari la alocatie sau indemnizatie.

  Incasarea alocatiei si indeminzatiei

  Cand depui dosarele, poti opta pentru a primi alocatia si indemnizatia pe card (atentie: se lucreaza numai cu anumite banci!) sau postal.

  Daca alegi sa primesti banii pe card, ei ti se vireaza automat la o anumita data a lunii.

  Daca optezi pentru a-i primi postal s-ar putea sa ai batai de cap. In principiu ti se aduc acasa, dar daca nu esti la domiciliu la momentul respectiv, trebuie sa-i ridici de la oficiul postal de care apartii. Daca nu ii ridici pana la o anumita data a lunii, banii sunt returnati si trebuie sa depui o cerere la DGPC pentru a ti-i recupera. Ii vei primi peste 2 luni (asa a fost in cazul meu).

  Important!

  Simt nevoia sa repet: Acest blog prezinta drepturile de care am beneficiat EU, in urmatoarele conditii:

  - am nascut in martie 2007
  - sunt salariata din 2003, am platit toate contributiile la sanatate.

  Legislatia se schimba destul de frecvent, asa ca exista posibilitatea ca la momentul cand citesti aceste articole, continutul lor sa nu mai fie valabil. In plus, sunt o multime de cazuri pt care se aplica alte reguli (somere, studente, pe cont propriu etc). Informatiile prezente aici au un caracter orientativ, ele trebuie verificate in momentul in care vrei sa le aplici.

  Stimulent de 100 RON / luna

  a. Beneficiar: Mamicile (sau taticii) care au fost in CIC, daca incep lucrul inainte ca, copilul sa implineasca 2 ani. Acest stimulent de 100 RON lunar este primit pana cand copilul implineste varsta de 2 ani.

  b. Acte:

  • Adeverinta de la serviciu cum ca ati inceput activitatea
  • Cerere tip
  • Copii dupa: buletin, certificat nastere copil, livret famile (mai ales daca bebe nu are acelasi nume cu parintele care depune cerere)
  • Declaratia tip a celuilalt parinte.

  Dosarul se depune tot acolo unde ati depus si cererea pentru alocatie si indeminzatie, adica la Serviciul Alocatii si Indemnizatii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din orasul/sectorul in care locuiesti.

  Despre blog

  Cand esti gravida, primul lucru pe care trebuie sa-l stii este ca nimeni nu te va trage de maneca sa-ti spuna "Vezi ca ai dreptul la ...". Mai ales din partea angajatorului sa nu te astepti la asemenea gesturi. Eventual poti sa te astepti sa incerce sa te convinga ca ai inteles gresit legea sau ca esti prost informata. Si cu aceasta atitudine te poti confrunta in orice tip de institutie, indiferent daca lucrezi "la stat" sau "la patron", intr-o firma mica sau intr-o companie multinationala. Daca nu esti sigura de drepturile tale, ai putea sa le pierzi.

  Eu ma numesc Raluca. Pe 30 martie 2007 am nascut o minune de fetita, care inca din prima zi a devenit centrul vietii noastre.

  Pentru ca am vrut sa beneficiez de toate drepturile (sau, ma rog, de cat mai multe) pe care mi le conferea conditia mea de gravida si ulterior de proaspata mamica, in cursul sarcinii am petrecut mult timp cautand pe diferite situri si forumuri informatii referitoare la drepturile mele. Afland "pe propria piele" cat de anevoios este acest proces de culegere de informatii, as vrea sa impartasesc din experienta mea si altor gravidute si mamici, in speranta ca le voi scuti de ore lungi de cautare pe google si de citirea a zeci de pagini de forum.

  Pentru inceput, trebuie sa mentionez ca ma voi referi numai la cazul meu: salariata din 2003 care am platit toate contributiile la asigurarile de sanatate. Pentru alte cazuri (studente, somere, proaspete absolvente etc) se aplica alte reguli, pe care din pacate nu le-am studiat. Dar sper ca macar mamicile care se incadreaza in aceeasi categorie cu mine vor gasi util acest blog.

  Nu garantez ca am beneficiat de toate drepturile pe care le aveam, din simplul motiv ca nu sunt convinsa ca am reusit sa le aflu pe toate. Daca cineva stie ceva in plus, ar fi bine sa dea mamicilor care citesc acest blog o mana de ajutor, scriindu-mi la raluca2004@gmail.com.