marți, 22 iulie 2008

Model de instiintare

In atentia Conducerii Societatii..............

Cerere nr. ......../....2008Subsemnata ........, angajata in cadrul ........, in functia de ........, posesoare a C.I. seria ........ nr. ........, C.N.P. ........, conform OUG nr. 96/2003 Art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate.

Prin prezenta cerere va rog sa luati în evidenta situatia mea, respectand normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, si toate normele legislative in vigoare.

Totodata, conform OUG 96/2003, Art. 7, alin. (1), va rog sa transmiteti copii ale documentelor anexate care atesta starea mea fiziologica de graviditate catre medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca.

In acest sens, anexez prezentei cereri scrisoarea medicala eliberata de medicul ginecolog ............ in data de ...........


Va multumesc.


Cu respect,
.............

Un comentariu:

contur spunea...

Am notificat pe 11 01.2010 unei angajate ca este concediata incepand cu 8 februarie a.c Astazi, deci dupa 18 zile de la notificare m-a anunta ca e gravida.
Care este procedura legala in acest caz?