vineri, 14 noiembrie 2008

Indemnizatia pentru cresterea copilului, de 85% din venit

Asa cum probabil ati aflat, s-a votat Legea nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Noua lege da posibilitatea mamei sa opteze sa primeasca fie 600 RON, fie 85% din salariu, dupa cum o avantajeaza mai mult.

a. Data de intrare in vigoare a legii: 1 ianuarie 2009

b. Acte: Pentru persoanele aflate deja in plata, indemnizatia poate fi recalculata pe baza urmatoarelor acte:

- adeverinta cu venitul net pe cele 12 luni anterioare nasterii - eliberata de angajator
- cerere de recalculare a indemnizatiei
- copie CI mama
- copie CN copil

c. Baza legislativa

Legea nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

  • Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni."


  • Art. II. - Pot beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, si persoanele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  • Normele metodologice


    citeste mai multe detalii despre concediul de ingrijire a copilului pana la 2 ani, indemnizatia de ingrijire a copilului

    Cititi si raspunsul pe care l-am primit de la AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI privitor la recalcularea indemnizatiei.