marți, 22 iulie 2008

Angajatorul nu-ti poate cere sa prestezi munca de noapte

a. Fara ture de noapte. Beneficiaza de dreptul de a nu efectua munca de noapte femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza.

b. Baza legislativa: Codul Muncii, Legea 53/2003, Art. 125:

 • (2) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.
 • Concedierea gravidelor este ilegala

  a. Nu te poate da afara. Din momentul depunerii instiintarii scrise catre angajator, acesta nu mai are voie sa concedieze angajata gravida. De asemenea, nu pot fi concediate persoanele aflate in concediul de maternitate, CIC, sau in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav.

  Chiar si in aceste situatii, iti poti peirde totusi locul de munca prin desfiintarea postului ca urmare a dificultatilor economice, a falimentului, a transformarii tehnologice sau reorganizarii angajatorului.

  b. Baza legislativa: Codul Muncii, Legea 53/2003, Art. 60:

 • (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
  c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
  d) pe durata concediului de maternitate;
  e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
  f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.
 • Test de graviditate la angajare?

  a. La angajare nu te intreaba nimeni daca esti gravida. Angajatorului ii este interzis sa ceara la angajare efectuarea testului de sarcina.

  b. Baza legislativa: Codul Muncii, Legea 53/2003, Art. 27:

 • (5) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.
 • Model de instiintare

  In atentia Conducerii Societatii..............

  Cerere nr. ......../....2008  Subsemnata ........, angajata in cadrul ........, in functia de ........, posesoare a C.I. seria ........ nr. ........, C.N.P. ........, conform OUG nr. 96/2003 Art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate.

  Prin prezenta cerere va rog sa luati în evidenta situatia mea, respectand normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, si toate normele legislative in vigoare.

  Totodata, conform OUG 96/2003, Art. 7, alin. (1), va rog sa transmiteti copii ale documentelor anexate care atesta starea mea fiziologica de graviditate catre medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca.

  In acest sens, anexez prezentei cereri scrisoarea medicala eliberata de medicul ginecolog ............ in data de ...........


  Va multumesc.


  Cu respect,
  .............

  Instiintare in scris a angajatorului a starii fiziologice de graviditate

  a. Daca vrei sa-ti obtii drepturile, anunta oficial angajatorul ca esti gravida. Conform definitiei oficiale, salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare.

  Asadar, toate beneficiile pe care le ai de obtinut ca si gravida din partea angajatorului decurg din aceasta instiintare oficiala, in scris.

  b. Acte:

 • adeverinta de la medicul de familie sau de la medicul ginecolog (observati ca in lege scrie "sau", nu "si", ceea ce inseamna ca daca ai o adeverinta de la unul dintre acesti medici este suficient)
 • instiintare in scris (vezi model de instiintare)

  c. Baza legislativa. OUG 96/2003:

 • Art. 2, c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare.
 • marți, 15 iulie 2008

  Alocatie si indemnizatie la adresa noua

  Daca titularul alocatiei si/sau indemnizatiei isi schimba domiciliul si doreste sa primeasca alocatia si/sau indemnizatia la noua adresa, iata ce este de facut:

  1. Pregatiti urmatoarele acte:
  - o copie xerox dupa noul buletin/CI
  - o copie xerox dupa certificatul de nastere al copilului

  2. Trimiteti cele doua copii postal, cu confirmare de primire, la Directia de Munca si Protectie Sociala, Serviciul Alocatii si Indemnizatii. Pentru Bucuresti, adresa este: str. Hambarului nr. 6, sector 2, Bucuresti.

  Citeste si: Cereri de reordonantare/modificari la alocatie sau indemnizatie.