marți, 2 septembrie 2008

Cerere de acordare a compensatiei de 15% din salariul brut

Domnule Director/ Doamna Directoare,

Subsemnata ......, salariata a societatii ........., aflata in concediu de maternitate de la data de .........., solicit compensarea de catre intreprindere a diferentei dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care am dreptul, pe o perioada de 6 saptamani, conform Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010, Art. 66.

Art. 66:
  • (1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.

  • (2) Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai putin de 6 saptamani.

  • (3) Diferentele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.


  • Va multumesc!

    Data           Semnatura

    Vezi detalii despre compensatia de 15%.

    Niciun comentariu: