joi, 11 septembrie 2008

Model de cerere pentru reducerea timpului de lucru pentru gravide

Domnule Director/ Doamna Directoare,

Subsemnata ............., salariata a societatii ............., in functia de............., solicit reducerea timpului de lucru de la .... ore pe zi la .... ore pe zi, reducere la care am dreptul datorita faptului ca sunt gravida, conform OUG 96/2003 Art. 13.

  • Art. 13 - În baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate îndeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.


  • Anexez la prezenta cerere scrisoarea medicala eliberata de medicul de familie Dr. ............, eliberata in data de ...........

    Va multumesc!

    Data      Semnatura

    Niciun comentariu: